Stêdskuier

In 2018 gaan we vieren dat ons ‘âlde stedsje’ 750 jaar geleden stadsrechten verwierf. In dat jaar zijn er allerlei festiviteiten om dit historische feit te vieren. Maar hoe goed kennen we ons eigen stadje zélf…