steiger 12015-08-08 13.39.45

Heeft u de prachtige steiger aan de Galamagracht al bewonderd? Deze is sinds een paar weken gereed en wordt al volop gebruikt! De steiger draagt bij aan een aantrekkelijke binnenkomst in de stad. De eerste reacties van toeristen zijn zeer positief. We hopen dat de steiger ook in het naseizoen nog veel boten mag verwelkomen. De steiger werd ontworpen door architect Nynke Rixt Jukema en ontwerper Feike de jong en kwam tot stand in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân en stichting IJlst 750.