Samenstelling bestuur Stichting IJlst750

Tine Bakker voorzitter
Gerrit van der Leeuw penningmeester
Ronald Boorsma bestuurslid
Marian Westerbeek bestuurslid
Saskia Rosendaal  bestuurslid
Maaike Wijnja bestuurslid

vacatures

In verband met bestuurswisselingen, zoeken we op dit moment nog nieuwe bestuursleden die de functie van penningmeester willen vervullen. Daarnaast kunnen we ook wat extra 'kracht' bij onze PR en communicatie activiteiten gebruiken.