Samenstelling bestuur Stichting IJlst750

Tine Bakker voorzitter
Gerda de Jong secretaris
Gerrit van der Leeuw penningmeester
Ronald Boorsma bestuurslid
Marian Westerbeek bestuurslid
Saskia Rosendaal  bestuurslid
Carmen Wagenaar bestuurslid