Nieuw Bestuur

Met ingang van juni 2019 zal het bestaande bestuur deels vervangen worden door nieuwe bestuursleden. We danken de scheidende bestuursleden: Fons Post, Ad Michielsen, Willemien van der Weide en Tjallie de Boer die binnenkort afscheid nemen en de afgelopen jaren een zeer waardevolle bijdrage hebben geleverd aan vele succesvolle projecten in IJlst.

 

Samenstelling bestuur Sttichting IJlst 750 jaar 

Tine Bakker voorzitter
Gerda de Jong secretaris
Gerrit van der Leeuw penningmeester
Ronald Boorsma bestuurslid
Marian Westerbeek bestuurslid
Saskia Rosendaal  bestuurslid
Carmen Wagenaar bestuurslid