Samenstelling bestuur Stichting IJlst750

Tine Bakker voorzitter
Ronald Boorsma penningmeester
Maaike Wijnja bestuurslid
Marian Westerbeek bestuurslid
Yldau Reitsma PR & communicatie

vacatures

Wil jij ons helpen met onze activiteiten?
Neem gerust contact met ons op!