Doelstelling Stichting IJlst750

De doelstelling van de Stichting IJlst 750 jaar is medio 2014 vastgelegd in de oprichtingsakte. In de eerste plaats ging dat  om de viering van 750 jaar stadsrechten in 2018.

Na 2018 zijn we als 'Stichting IJLST750' doorgegaan omdat we merkten dat er behoefte was aan de blijvende waarden van de stichting zoals:

  • Vergroten van de leefbaarheid in IJlst
  • Verfraaien van de stad
  • Vergroten van de band tussen inwoners en stad IJlst
  • Kweken van historisch besef onder de inwoners
  • Aanwakkeren van de saamhorigheid
  • Versterken van de lokale economie

IJlst is een mooie, een bijzondere en in een aantal opzichten unieke stad. Zoals in kleine dorpen en steden op het platteland staan voorzieningen  onder druk en daarmee ook de leefbaarheid. Door een schijnwerper op IJlst te richten kunnen we meer mensen kennis laten maken met de stad, bezoekers verleiden vaker te komen en langer te blijven, en daarmee uiteindelijk het woon- en werkplezier van de IJlsters vergroten.

Het bestuur van de Stichting IJlst750  bestaat uit 7 vrijwilligers die hun woonplaats een warm hart toedragen. Goed contact met verenigingen, ondernemers, de gemeente Súdwest Fryslân staat voorop, maar bovenal is draagvlak onder de bevolking onontbeerlijk.