De doelstelling van de Stichting IJlst 750 jaar is vastgelegd in de oprichtingsakte. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om de viering van 750 jaar stadsrechten in 2018.

Daarnaast streeft de stichting naar:

  • Vergroten van de leefbaarheid in IJlst
  • Verfraaien van de stad
  • Vergroten van de band tussen inwoners en stad IJlst
  • Kweken van historisch besef onder de inwoners
  • Aanwakkeren van de saamhorigheid
  • Versterken van de lokale economie

IJlst is een mooie, een bijzondere en in een aantal opzichten unieke stad. De voorzieningen staan echter onder druk, en daarmee ook de leefbaarheid. Door een schijnwerper op IJlst te richten kunnen we meer mensen kennis laten maken met de stad, bezoekers verleiden vaker te komen en langer te blijven, en daarmee uiteindelijk het woon- en werkplezier van de IJlsters vergroten. De Stichting IJlst 750 Jaar richt zich in de eerste plaats op de organisatie en coördinatie van festiviteiten in het kroonjaar 2018. Het verbeteren van voorzieningen en leefbaarheid, nu en in de toekomst, is daarbij een belangrijk neveneffect.

Het bestuur van de Stichting IJlst 750 Jaar bestaat uit negen vrijwilligers die hun woonplaats een warm hart toedragen. Elk vanuit hun eigen achtergrond en kennis werken zij mee aan een succesvolle en grootse viering van 750 jaar stadsrechten. Goed contact met verenigingen, ondernemers, de gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân staat voorop, maar bovenal is draagvlak onder de bevolking onontbeerlijk. 2018 moet een feestjaar worden van alle IJlsters, voor alle IJlsters. Het bestuur spant zich in om zoveel mogelijk (oud-) inwoners te betrekken, te enthousiasmeren en hun ideeën te ondersteunen, zodat ieder met een eigen inbreng kan bijdragen aan een gezamenlijk feest.

Het jubileum krijgt gestalte met festiviteiten gedurende het hele kalenderjaar 2018: sporttoernooien en kampioenschappen, culturele evenementen en meer. Door daarnaast de rijke geschiedenis van IJlst vast te leggen en beleefbaar te maken, geven we de viering van 750 jaar stadsrechten zowel voor inwoners als voor bezoekers meer inhoud. In combinatie met verbeterde gastvrijheid zal de meerwaarde van IJlst, zowel aan de wal als vanaf het water, nadrukkelijk naar voren komen.

Om met de vele ideeën en plannen aan de slag te kunnen gaan, zijn in eerste instantie vijf werkgroepen opgericht. In elke werkgroep heeft tenminste één bestuurslid zitting. Met het beschikbare startkapitaal, de toegezegde subsidies en de nog te verwerven gelden wil het bestuur op een verantwoordelijke manier omgaan. Door vrijwillige inzet optimaal te benutten, kunnen we het geld doelmatig inzetten en een zo groot mogelijk aantal mooie plannen realiseren.