24 april: 3e Historische vertelling op locatie

Vertelling 4 en 5

Lezing ‘Vroegste geschiedenis IJlst’

In het eerste deel van deze boeiende avond gaat stadsgenoot Jan Tabak in op de vroegste geschiedenis van IJlst. Hoe is IJlst ontstaan? Wie waren de eerste bewoners? Waarom is de scheepsbouw in IJlst zo welvarend geweest? Waar komen de zeemansverhalen uit IJlst vandaan? Vragen waar menige inwoner van IJlst waarschijnlijk weinig bij stil heeft gestaan. Toch is het beeld van voorheen ‘oh zo belangrijk’ om het hier en nu goed te kunnen begrijpen. ‘Meester’ Jan Tabak blijkt al reeds op de eerste avond een geboren verteller te zijn. Het ging op die eerste avond over de Stadsrechten van IJlst én de hierbij horende geschiedenis van Sicco Sjaerdema. Jan heeft zich al jaren verdiept in onze rijke historie. Recent is zijn boek uitgekomen: ’IJlst, meer dan duizend jaar Scheeprijk-750 jaar stadsrechten, scheepsbouw en handel in IJlst’. Ook heeft Jan zich nadrukkelijk beziggehouden met de totstandkoming met het project om de diverse scheepstypes, vroeger in IJlst gebouwd, tentoon te stellen, ook in het kader van IJlst 750 jaar.

Lezing ‘Jachtbommenwerpers in IJlst’

Voor de ingang van het Veilinghuis aan de Roodhemsterweg in IJlst staat een gedenkteken voor het geallieerde jachtvliegtuig uit de 2e wereldoorlog dat ongeveer op die plek is neergestort. De bemanning ligt in IJlst op de begraafplaats begraven. Ze worden elk jaar herdacht op vier mei. Wie waren deze beide Canadese jongemannen die zich vrijwillig aanmeldden voor de militaire dienst en hoe was het mogelijk dat dit jachtvliegtuig neergestort is? Vragen die onwillekeurig opkomen vooral tegen de datum van de dodenherdenking en het bevrijdingsfeest de dag erna.

Op deze historische plek wordt de 3e avond verzorgd in het kader van Verhalen op Locatie in het kader van IJlst 750 jaar. Edsko Hekman is op deze avond onze gids. Hij heeft naast andere boeken over IJlst ook een boek geschreven: ’Levend oorlogsverleden’. Hij is ook de drijvende kracht achter het Kypmantsje en heeft zich altijd intens beziggehouden met de historie van IJlst. Daarnaast is hij in het seizoen te herkennen als één van de stadsgidsen. De laatste tijd ook druk in de weer bij het inrichten van ons nieuwe museum. Kortom een man met veel belangstelling voor IJlst en die veel te vertellen heeft over ons ‘Stedsje’.

Deze boeiende avond wordt gehouden op 24 april in het Veilinghuis Ald Fryslân, Roodhemsterweg 8 en begint om 19.30 uur.

We vragen u € 2.50 entree om de onkosten te kunnen dekken. Daarvoor wordt u ook koffie en thee aangeboden. Bent u slecht ter been dan kunnen we u ook met de auto afhalen. Meldt u dit dan van tevoren op het VVV-kantoor in IJlst, Geeuwkade 4 (tel. 0515-531818). We zien uit naar uw komst.

 

 

 

 


[eerdere lezingen]

Hoe zit dat eigenlijk met die IJlster stadsrechten? En welke rol speelde Sikko Sjaerdema daarin? Wie zijn er allemaal bepalend geweest voor ons mooie Elfstedenstadje?

Als u helemaal in de sfeer wilt komen van het ontstaan van IJlst 750 jaar geleden, kom dan op dinsdag 6 februari om 19.30 uur naar de Mauritiuskerk. Tijdens een levendige vertelling neemt de heer Jan Tabak, inwoner van IJlst, de aanwezigen mee terug in de tijd in een beeldend verhaal. Deze vertelling vormt de eerste van een unieke reeks van 9 IJlster verhalen op locatie welke plaatsvinden in het jubileumjaar 2018. De avond, inclusief een drankje, wordt gratis aangeboden door de Stichting IJlst 750 jaar. – Mis het niet! –

 

De eerste vertelling: door Jan Tabak
dinsdag 6 februari 19.30u – Mauritiuskerk IJlst
 
Over Jan Tabak : Op 9 jarige leeftijd kwam ik door omstandigheden in aanraking met het boek: “Der Vaderen Pand”, een boek over de vaderlandse geschiedenis. Dat boek gaf mij als jongetje een stevige historische basis. Dat kwam heel goed van pas toen ik in het onderwijs terecht kwam. Gretigheid naar de historische verbanden bleef, zeker toen ik in IJlst kwam wonen.”

Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld.
U kunt zich aanmelden door een mail te zenden naar info@ijlst750.nl

Tot ziens op dinsdag 6 februari 2018