Project 'De Schepenfries'

Stadsrechten vieren én herdenken

Het is eindelijk zover: na jarenlange voorbereiding  is de Schepenfries geopend! Er is de afgelopen weken hard gewerkt door verschillende aannemers om de Schepenfries op tijd klaar te krijgen. De opening van de Schepenfries is het slot van de viering van 750 jaar stadsrechten.

Het begon allemaal in 2013 met het idee om de verdwenen en vergeten historie van IJlst onder het voetlicht te brengen. Er passeerden verschillende ideeën de revue: van een uitkijktoren tot een muurschildering. Ontwerpster Nynke Terpstra werkte de ideeën uit welke resulteerden in de Schepenfries. De Schepenfries is een verhalende voorstelling over schepen die in IJlst zijn gebouwd. 

De Schepenfries is een initiatief van, voor en door de mienskip van IJlst. De opening vieren wij dan ook graag samen met IJlst. 

 

 

 

PROGRAMMA 29 mei 2019

Opening Schepenfries

woensdag 29 mei

Programma onthulling Schepenfries IJlst

Start bij Doopsgezinde kerk, Eegracht 28, IJlst

Inloop koffie en gebak 15:30 – 16:00

Welkomstwoord 16:00 – 16:10

Gastspreker 16:10 – 16:30

Onthulling Schepenfries 16:45 – 16:55

Slotwoord 16:55 – 17:00

 

Voorbeeld van een schilderij zoals dat op een paneel kan worden opgenomen.

Het ontstaan van de Schepenfries

Het vieren van stadsrechten is een goed moment om stil te staan bij het rijke verleden. De Werkgroep wil die rijke geschiedenis onder het voetlicht brengen, maar hoe breng je de geschiedenis op een moderne en interessante manier tot leven?

Buitenexpositie: Stads- en Schepenfries

In 2013 begon de Werkgroep handen en voeten te geven aan dit idee. Verschillende ideeën passeerden de revue. Ontwerper én oud-IJlster Nynke Terpstra is gevraagd om een ontwerp te maken. Wat heeft geresulteerd in de Stads- en Schepenfries (zie bovenaan de pagina). Een permanente buitenexpositie, die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een tiental panelen zal, door middel van grote schilderijen, hoogtepunten uit de geschiedenis van IJlst tonen. Van prehistorie tot heden, begeleidt door korte teksten.

Het ontstaan van IJlst in relatie met de scheepsbouw staan centraal. Niet alleen de ontwikkeling van IJlst zal te zien zijn, ook die van verschillende scheepstypen. De schilderijen worden geschilderd door Johannes Terpstra en zijn gebaseerd op het onderzoek van Jan Tabak. De Werkgroep is druk bezig met fondsen aanschrijven, bedrijven benaderen, gesprekken voeren met belanghebbenden en de gemeente. Als dit allemaal rond is, kan de eerste paal in 2018 de grond in.

Cultureel kwartier

Het project moet gerealiseerd worden nabij het Houtmuseum, Molen de Rat en de fontein. Samen vormen zij een cultureel en educatief kwartier. Het cultureel kwartier wordt door middel van het in ere herstelde Sneekerpad verbonden met het stadscentrum. In samenwerking met het Houtmuseum, Molen de Rat, de fonteincommissie en de gemeente wil de Stichting de buitenexpositie realiseren voor de IJlsters.