Unieke uitvoering van Bach’s Matthäus Passion 19 maart 2022

Unieke semi-scenische uitvoering

Ongetwijfeld weet u het nog? Tijdens het jubileumjaar in 2018, lukte het ons om de semi-scenische uitvoering  van de Matthäus Passion door het Luthers Bach Ensemble naar IJlst te halen. De Mauritiuskerk in IJlst was afgeladen vol en het publiek genoot zichtbaar. De reacties op deze speciale uitvoering waren unaniem zeer lovend. Heel veel toeschouwers hebben ons na afloop laten weten dat deze semi-scenische uitvoering van het meesterwerk van Johan Sebastian Bach een grote indruk heeft gemaakt. 

Het heeft ons doen besluiten om opnieuw de mogelijkheden voor een dergelijke uitvoering van het Luthers Bach Ensemble te onderzoeken. Door Covid-19 moesten helaas de geplande uitvoeringen in 2020 en 2021 worden geschrapt, maar nu is er het volste vertrouwen dat de geplande uitvoering op 19 maart 2022 wel door kan gaan. Vanaf 25 februari zijn de beperkingen voor wat betreft het aantal bezoekers en de onderlinge afstanden opgeheven, waardoor een volwaardig concert plaats kan vinden.
 
Helaas is het niet mogelijk om een productie van deze omvang op herhaling in de Mauritiuskerk in IJlst uit te voeren. Samen met het Ensemble is dan ook besloten om uit te wijken naar Sneek, de RK St. Martinuskerk aan de Singel. 
 
Aanvang concert  19 maart 2022 om 19:30 uur in de St. Martinuskerk aan de Singel in Sneek. 
 
Mis het niet!
namens het Bestuur Stichting IJlst750
 

Losse kaartverkoop

Kaarten voor deze voorstelling worden ook verkocht via boekhandel Van der Velde in Sneek. Dus mocht u niet in de gelegenheid zijn om online kaarten te kopen, kunt u terecht bij boekhandel Van der Velde, aan de Kruisbroederstraat 36.