Opsteker voor Museum Houtstad met vrijwilligers-actie

In een vorig Kypmantsje deelde het bestuur van Museum Houtstad het nieuws dat openstelling van het museum voorlopig niet in zou zitten. Maar IJlst zou IJlst niet zijn, als daar niet een oplossing voor gevonden werd. Op initiatief van het bestuur van IJlst750 is er op heel korte termijn een actieplan ontwikkeld om nieuwe aanwas van vrijwilligers te realiseren en met succes.

Groot succes kunnen we wel zeggen. Via social media, eigen mailinglijsten en regionale kranten werd een oproep gedaan. Binnen no-time hebben zich zo’n 25 mensen (en er melden zich nog steeds mensen aan) beschikbaar gesteld om mee te draaien als vrijwilliger in het museum.

In drie weken tijd is het Museum zowel Corona-proof ingericht en aangepast en zijn de nieuwe medewerkers ingewerkt. De vlag kon uit, het gebouw was weer open en de bezoekers waren weer welkom aan het ‘museum aan het water’.

‘Wat een opsteker en boppeslach deze samenwerking’, aldus voorzitter van het Museum bestuur Piet Hoogeveen. ‘Zonder deze hulp hadden we echt dicht moeten blijven. We zijn super blij dat we op zoveel enthousiasme uit ‘de Mienskip’ hebben mogen ontvangen. Niet alleen IJlsters maar ook nieuwe gezichten uit Sneek melden zich aan. Wat maar weer aangeeft dat veel mensen het museum een warm hart toedragen. En daar zijn we echt erg blij mij.’

‘We blijven opzoek naar nieuwe vrijwilligers, als aanvulling op ons huidige bestand. Want niet alleen zijn we op zoek naar vrijwilligers bij de entree en receptie, maar ook naar mensen die werkzaam willen zijn met hout en onderhoud. Op korte termijn willen we graag ook workshops initiëren of ruimte beschikbaar stellen voor exposities. Hoe mooi is het om tijdens openingstijden ook bedrijvigheid in het museum te hebben. Uiteraard, mits de RIVM-maatregelen dat toelaten. Maar we zijn optimistisch.’

Het bestuur van IJlst750 is erg blij dat ze een helpende hand heeft kunnen bieden. ‘Helaas liggen veel van onze eigen activiteiten en evenementen nu ook stil door de beperkende maatregelen, maar we blijven ons inzetten om in IJlst te ‘verbinden’. En daar is deze actie een mooi voorbeeld van,’ benadrukt bestuurslid Saskia Rosendaal.