Historische lezing

27 oktober de volgende historische lezing

Het is een tijdje stil geweest rondom de Werkgroep Historie IJlst, maar we hebben onze activiteiten weer opgepakt en komen op 27 oktober a.s. terug met een avond vol verhalen over IJlst.

In de Doopsgezinde kerk aan de Eegracht zal een drietal lezingen worden gehouden.

De eerste lezing wordt verzorgd door Jan Tabak, De titel van zijn verhaal heet: “Schoolmeesters van IJlst”.  Hij zal het hebben over  de schoolsystemen en de ontwikkeling van de scholen in IJlst. Ook over de schoolmeesters met hun wel en wee. Hij plaatst de scholen in onze eigen herinneringen aan de school en in de context van de geschiedenis.

Het vervolg wordt door Elisabeth Spits verzorgd over :” Schepen van IJlst “. Zoals wel bekend heeft IJlst diverse scheepswerven gekend. Wat is er nog van te herkennen in de huidige bebouwing van IJlst. Verhalen over Schepen, in IJlst gebouwd,  die nog varen en over de geschiedenis van de pleziervaart. Elisabeth woont al een aantal jaren in IJlst. Ze  was voorheen o.a. conservator voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en heeft reeds vele lezingen gehouden over de pleziervaart. Ze is een enthousiast verteller.

Edsko Hekman heeft zijn voordracht de uitdagende titel gegeven: “Secreten en het boomsnoeiersding”. Hoe ging men vroeger om met de menselijke uitwerpselen en hoe werden die verwerkt vóór de aanleg van het diepriool. Zijn verhaal zal naadloods overgaan in het verhaal over de herinrichting van Oud IJlst in de vorige eeuw.

Het belooft een boeiende avond te worden.

Praktische informatie

Omdat de doopsgezinde kerk een beperkte ruimte heeft willen we u verzoeken om u zoveel mogelijk op te geven via info@martindegrootfotografie.nl of door uw aanmelding bij het bekende VVV-kantoor, Geeuwkade 4 IJlst. Telefoon 06 27203222.

Als bijdrage in de onkosten vragen we € 2,50 entree , in de pauze staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

Hopelijk tot ziens op donderdag 27 oktober 2022 om 19.30 Doopsgezinde kerk in IJlst.