De stichting IJlst 750 jaar heeft de volgende bestuursleden

Tine Bakker voorzitter/werkgroep Gastvrij IJlst
Gerrit van der Leeuw vice-voorzitter/secretaris
Tjallie de Boer penningmeester
Ronald Boorsma bestuurslid
Marian Westerbeek werkgroep evenementen/communicatie/muziek
Fons Post bestuurslid
Ad Michielsen werkgroep Walk & Run

Willemien van der Weide bestuurslid