Wordt u opnieuw donateur?

Zoals met alle donateurs afgesproken, zijn alle machtigingen aan het begin van 2019 door onze penningmeester stopgezet. Dat was de afspraak en daar houden we ons aan. Toch hebben we nog een vraag aan u als trouwe donateur.

Wilt u de stichting in de toekomst blijven steunen? En zorgt u dan mede dat we enige financiële armslag hebben om de diverse initiatieven te ondersteunen? Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Hoe doet u dat? Druk op deze link en geef Stichting IJlst 750 een machtiging om donateurs gelden jaarlijks te innen.

De jaarlijkse minimale donatie is vanaf 2019 vastgesteld op €7,50 per donateur (voorheen €15,- per jaar).

Maar u bent natuurlijk vrij om daar een hoger bedrag van te maken. We hopen wederom op uw steun!

Hoe wordt u donateur ?

U kunt hier het formulier invullen.

Wanneer u geen machtiging wilt afgeven maar wel de stichting financieel wilt steunen kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken naar:

NL50TRIO 0197 6619 55 t.n.v stichting 750 jaar te IJlst

Graag bij mededelingen uw naam, adres en mail adres vermelden.