Project 'De Schepenfries'

Stadsrechten vieren én herdenken

Het jubeljaar 2018 nadert met rasse schreden. Het jaar dat het 750-jaar geleden is dat IJlst stadsrechten verwierf. De Stichting IJlst 750 Jaar heeft in dit kader al verschillende evenementen georganiseerd. De Werkgroep Historie, onderdeel van de Stichting, wil daarnaast verder kijken dan het jaar 2018. Het jubeljaar moet niet slechts een ‘moment van herdenken’ zijn.

 

Voorbeeld van een schilderij zoals dat op een paneel kan worden opgenomen.

Het vieren van stadsrechten is een goed moment om stil te staan bij het rijke verleden. De Werkgroep wil die rijke geschiedenis onder het voetlicht brengen, maar hoe breng je de geschiedenis op een moderne en interessante manier tot leven?

Buitenexpositie: Stads- en Schepenfries

In 2013 begon de Werkgroep handen en voeten te geven aan dit idee. Verschillende ideeën passeerden de revue. Ontwerper én oud-IJlster Nynke Terpstra is gevraagd om een ontwerp te maken. Wat heeft geresulteerd in de Stads- en Schepenfries (zie bovenaan de pagina). Een permanente buitenexpositie, die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een tiental panelen zal, door middel van grote schilderijen, hoogtepunten uit de geschiedenis van IJlst tonen. Van prehistorie tot heden, begeleidt door korte teksten.

Het ontstaan van IJlst in relatie met de scheepsbouw staan centraal. Niet alleen de ontwikkeling van IJlst zal te zien zijn, ook die van verschillende scheepstypen. De schilderijen worden geschilderd door Johannes Terpstra en zijn gebaseerd op het onderzoek van Jan Tabak. De Werkgroep is druk bezig met fondsen aanschrijven, bedrijven benaderen, gesprekken voeren met belanghebbenden en de gemeente. Als dit allemaal rond is, kan de eerste paal in 2018 de grond in.

Cultureel kwartier

Het project moet gerealiseerd worden nabij het Houtmuseum, Molen de Rat en de fontein. Samen vormen zij een cultureel en educatief kwartier. Het cultureel kwartier wordt door middel van het in ere herstelde Sneekerpad verbonden met het stadscentrum. In samenwerking met het Houtmuseum, Molen de Rat, de fonteincommissie en de gemeente wil de Stichting de buitenexpositie realiseren voor de IJlsters.