De stichting IJlst 750 jaar heeft de volgende bestuursleden

Tine Bakker voorzitter
Gerda de Jong secretaris
Gerrit van der Leeuw penningmeester
Ronald Boorsma bestuurslid
Marian Westerbeek bestuurslid
Saskia Roosendal  bestuurslid
Carmen Wagenaar bestuurslid