Het bestuur

De stichting IJlst 750 jaar heeft de volgende bestuursleden

Tine Bakker voorzitter/werkgroep Gastvrij IJlst
Gerrit van der Leeuw vice-voorzitter/secretaris
Tjallie de Boer penningmeester
Ronald Boorsma bestuurslid
Lammert Postma werkgroep Muziek
Marian Westerbeek werkgroep evenementen/communicatie
Fons Post bestuurslid
Ad Michielsen werkgroep Walk & Run

Willemien van der Velde bestuurslid